Projectfinanciering voor dwarsliggersDigg’Out is een organisatie die zich inzet voor jongeren, door en met jongeren. De inzet is gericht op jongeren die om diverse redenen niet meer op een goede manier meedraaien in de maatschappij van vandaag. Deze ‘drop-outs’ komen in verval en meestal in een vicieuze cirkel waar zij zelf niet meer uit kunnen komen. Door inzet van diverse coaches, begeleid(st)ers en eigen kracht van de jongeren zelf zorgt Digg’Out voor een teruggang naar werk en/of school.

Digg'Out

Opdrachtgever: Stichting Digg'Out

Website: www.diggout.nl

Doelstelling: Ondersteuning projectfinanciering voor 'dwarsliggers'.

Move helpt Stichting Digg'Out met fondsenwervingsacties. 

Tegenwoordig krijgen jongeren veel prikkels waardoor zij de weg kwijtraken en de keuzemogelijkheden niet meer zien. Sommige jongeren lijken de druk van deze samenleving niet aan te kunnen.

Kort gezegd willen zij liever niks meer doen of in sommige gevallen zijn jongeren door hun situatie niet meer in staat om iets te doen of te ondernemen. Hierdoor vergeten zij de zin van het leven. Al snel komen ze terecht in het overleven of hebben ze niet de mogelijkheid om mee te komen met de maatschappij. Vroegtijdig schoolverlaters zijn hier een voorbeeld van.

Digg’Out zorgt dat deze jongeren hun leven weer gaan oppakken en wil deze jongeren hierin coachen. 

Om dit te kunnen doen is de organisatie opzoek naar projectfinanciering. 

Move Fundraising heeft Digg'Out geadviseerd bij de ontwikkeling van fondsaanvragen.

Neem contact op als u wilt weten wat Move Fundraising voor uw organisatie kan doen.