De Reddingsbrigade laat Nederland van het water genieten!Robert van Boven heeft als Hoofd Communicatie & Fondsenwerving voor Reddingsbrigade Nederland gewerkt aan vergroting van bekendheid en waardering voor het levensreddende werk van deze organisatie.

Reddingsbrigade Nederland

Werkgever: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

Website: www.reddingsbrigade.nl

Doelstelling: Uitbouwen van in- en extern draagvlak & start maken met fondsenwerving

Resultaat: Stijging naamsbekendheid (5% in 2014 ten opzichte van 2013) en waardering (van 8,0 in 2013 naar 8,5 in 2014). Hierdoor staat de Reddingsbrigade op de 8e plaats in de rangorde van meest gewaardeerde goede doelen in Nederland.
Ontwikkeling interne en externe communicatie (o.a. nieuwe kledinglijn met Gaastra Pro Gear ten behoeve van de lifeguards). Stijging media aandacht (mediawaarde van 1,7 miljoen Euro in 2012 naar 2,2 miljoen Euro in 2013).

Reddingsbrigade Nederland heeft, om de zichtbaarheid van het reddingswerk te vergroten vooral ingezet op free publicity via perscontacten. Naast perscontacten is de in- en externe communicatie verbeterd.

Op het gebied van fondsenwerving is door Reddingsbrigade Nederland op landelijk niveau een begin gemaakt met activiteiten. Om dit in de toekomst te kunnen verbeteren heeft Robert als Hoofd Communicatie & Fondsenwerving van Reddingsbrigade Nederland samen met collega's en externe partners de benodigde infrastructuur ingericht.

Onderdelen van het succes:
- Aanstelling woordvoerders 24/7
- Ontwikkeling publiekswebsite & folderlijn
- Ontwikkeling interne communicatie platform
- Initiëren strategische partnerships
- Inrichting administratieve infrastructuur
- Opzet planning & control system

Neem contact op als u wilt weten wat Move Fundraising voor uw organisatie kan doen