In het jaar 2000 tekenden 196 landen de Millenniumdoelstellingen.Daarin beloofden wereldleiders een eerlijkere en betere toekomst voor kinderen in het jaar 2015. Het is inmiddels 2015 geweest en de door de VN gestelde doelen zijn niet behaald.

Remember 2015

Werkgever: Stichting Kidsrights

Website: www.kidsrights.nl

Doelstelling: Aandacht voor het behalen van de kindgerelateerde Millennium Development Goals

Realisatie: Ontwikkeling on- & offline producties tbv campagne Remember 2015.

KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en die hun rechten promoot en ondersteunt. Daarbij ziet KidsRights de kinderen zelf als changemaker.

Robert was als Manager Fondsenwerving van Kidsrights namens de organisatie verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Remember 2015 video.

Deze filmclip werd tijdens de uitrijking van de Internationale Kindervredesprijs 2012 in de Ridderzaal in Den Haag werd getoond. Doel van de clip was het aandacht vragen voor de belofte die in 2000 werd gedaan door de internationale gemeenschap en in 2015 gerealiseerd moest zijn.

Niet eerder mocht er in de General Assembly van de United Nations door derden worden gefilmd voor een dergelijke campagne.

Klik hier voor de video.

Neem contact op als u wilt weten wat Move Fundraising voor uw organisatie kan doen.