Move gelooft dat in actie komen van levensbelang isBeweging is essentieel om in contact te komen met iedereen die voor een organisatie van belang is. De eerste stap zetten als gaat om een supporter, een vrijwilliger, een sponsor of een donateur. Het initiatief nemen en daardoor kansen creëren in plaats van ze te 'overkomen' en soms zelfs keihard tegen de stroom in roeien.

Visie

Maar met alleen in beweging komen kom je er niet. Weten op welke wijze je donateurs aan je bindt en ook een echte relatie met ze aangaat is de sleutel naar succes. Kortom wat is de customer journey die u aangaat met uw relaties of ziet u uw donateurs nog steeds alleen als een ‘wandelende portemonnee? 

Move is ervan overtuigd dat het succes van lange termijn inkomsten uit fondsenwerving gekoppeld is aan een aantal randvoorwaarden, te weten:

1. Beleidsmatig – op welke wijze past c.q. hoe belangrijk is de geefvraag in/voor de organisatie
2. Infrastructureel – klopt het technisch proces bijvoorbeeld op het gebied van CRM
3. Administratief – klopt het administratief proces van relatiemanagement (vragen, bedanken etc).

Ervaring leert dat een goede voorbereiding en professionele inrichting van het fondsenwervingsproces bijdraagt aan een goede donateur-organisatie verhouding. Dit komt ook de ontwikkeling van inkomsten uit fondsenwerving ten goede. Overigens is het de ervaring van Move Fundraising dat geen enkel goed doel gelijk is en daarom voor iedere organisatie een unieke aanpak nodig is.

Move Fundraising helpt doelen te bereiken, achterban te vergroten en financiële posities te verbeteren door een doelgerichte werkwijze.

Neem contact op als u wilt weten wat Move Fundraising voor uw organisatie kan doen.